Доктор Иван Дошков

д-р Иван Дошков

лекар по дентална медицина с призната специалност Орална хирургия, PhD

Телфон: 089 342 5121
Email: [email protected]

Whatsapp

Автобиография

 • Магистър по Дентална медицина в Медицински Университет – Факултет по Дентална Медицина гр. Пловдив;
 • От 1994 г. до 1997 г. работи като общо практикуващ стоматолог във втора градска поликлиника – гр. Габрово;
 • От 1997 г. до 1998 г. работи в ортопедично отделение на Районна стоматологична поликлиника – гр. Габрово;
 • От 1998 г. до момента има собствена частна дентална практика.
 • През 2000 г. става съосновател на Дентален център ”Св. Иван Рилски”, гр. Габрово.
 • През 2006г. завършва магистратура по специалност „Финансов мениджмънт в здравеопазването“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, а през 2007г. – „Финансов мениджмънт в международния бизнес“ в същото учебно заведение.
 • През месец февруари 2007 година в Чикаго, САЩ съвместно с проф. Кисов участва в приемането на Българската академия по естетична стоматология за редовен член на Интернационалната федерация по естетична стоматология;
 • От 2006г. участва в множество обучения на израелската компания Alpha Bio Tec – практическа дентална имплантология (хирургия и естетика) и управление на продажбите.
 • През 2006г. основава заедно с д-р Халил Зейна от Израел компанията Медина Био ООД (www.medina-bio.com), която става ексклузивен дистрибутор на водещата израелска система за дентална имплантология Alpha Bio Tec (www.alpha-bio.net).
 • Д-р Дошков и екипът му имат ключова роля за въвеждане и популяризиране на денталната имплантология в България – до края на 2015г. са проведени повече от 90 въвеждащи обучения за начинаещи и над 26 за напреднали за работа с Alpah Bio Tec.
 • 2008-2009г. курс „Ключови компетенции в областта на здравеопазването и здравното осигуряване“ по проект ESF-2121-10-01019 на ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Специализира в областите: протетика, естетична стоматология, орална хирургия и дентална имплантология. Преминава сертификационни курсове по имплантология в Израел, Италия, Хонг Конг, Португалия, Русия и Унгария.

Курсове и сертификати

 • Ноември 2014г. взема участие в курс по „Теоретични и практически аспекти при сложни имплантологични и протетични случаи“, гр. Петах, Израел.
 • 29.05.2015г. участва в практически курс по „Микрохирургия I-во ниво д-р Г. Манев“, гр. София
 • 25.09.2015г. участва в практически курс по „Микрохирургия II-ро ниво д-р Г. Манев“, гр. София
 • Октомври 2015г. участва в практически специален клас на д-р Офир Фромович „Теоретични и практични аспекти в усложнени имплантологични и протетични случаи“ гр. Петах, Израел
 • Ноември 2015г. Участва в курс „Научно обоснована имплантология при усложнени случаи и пациенти с придружаващи заболявания“ гр. Будапеща, Унгария
 • 2015г. защитава призната специалност Орална хирургия.
 • 2017г. защитава образователна и научна степен „доктор” в МУ София.

д-р Иван Дошков е член на:

 • Българския Зъболекарски Съюз;
 • Асоциацията на денталните мениджъри в България;