Обезболяване чрез венозна седация

Съвременният напредък в използваните техники и медикаменти за дентално лечение в голяма степен редуцира или дори отстранява дискомфорта по време на стоматологични интервенции. Въпреки това, остават определени случаи, специфични пациенти или хирургични процедури, които изискват някакъв вид обезболяване.
Ние в „МИГ ДЕНТ“ се грижим за комфорта на пациентите, като им даваме възможност за избор между местна анестезия (пациентът е в съзнание и е локално обезболен) и венозна седация (пациентът получава премедикация, която действа успокояващо и отнема спомена) при по-сериозни хирургични интервенции.

Пълен пакет от дентални услуги

Кога се използва венозна седация?

Венозната анестезия се използва за всички видове орална хирургия. Много пациенти избират тази техника за отстраняване на мъдреци или поставяне на импланти. Индикирана е при разширени процедури, като лицеви и челюстни реконструкции, както и при пациенти с хронични заболявания на различни системи.

Запазете час за консултация със специалист