dr-georgieva

Д-р Евгения Георгиева

лекар по дентална медицина

Телефон: 089 342 5121
Email: [email protected]

WhatsApp съобщениеViber съобщение

Автобиография

 • Магистър по Дентална медицина в Медицински Университет – Факултет по Дентална Медицина гр. Пловдив;
 • Член на Българския Зъболекарски Съюз;

Курсове и сертификати

 • 2007г.- Участие в III Международен конгрес по визстановителна дентална медицина, гр. Пловдив.
 • 2008г.- Лекционен курс „Кое е актуално в модерната стоматология и кое не е!“, гр. Сиена, Италия.
 • 2009г.- Участие в 14-ия конгрес на БаСС и 9-ия научен конгрес на БГДА, гр. Варна.
 • 2011г.- Теоретико-практически курс „Стратегии за предсказуема естетична стоматология“, гр. Пловдив.
 • 2011г.- Интензивен лекционен курс „Основи на неподвижното зъбопротезиране“, гр. Пловдив.
 • 2012г.- Лекционен курс „Оклузия и гнатология“, гр. София.
 • 2014г.- Дентален семинар „Управление на ятрогенни събития. Диагностика и управление на резорбцията на корените. Търсене на скрити канали.“, гр. София.
 • 2019г.- Лекционен курс „Развитието на иригацията и обтурирането в Ендодонтията“, гр. Пловдив.

Ключови умения и компетенции:

 • Професионална насоченост към Оперативно зъболечение и ендодонтия.
 • Над 10 години работи тясно в областта на ендодонтията и кариесологията.
 • Умения за работа с деца.
 • Преминала теоретични и практични курсове, свързани с протетична и естетична дентална медицина, постендодонтско възстановяване, възстановяване на силно разрушени зъби.