Доктор Никола Стаменов

д-р Никола Стаменов

специалист по Пародонтология и заболяване на оралната лигавица

Телефон: 089 342 5121
Email: [email protected]

WhatsApp съобщениеViber съобщение

Автобиография

  • Главен асистент в катедра Пародонтология и ЗОЛ в Медицински Университет Пловдив – Факултет по Дентална Медицина;
  • Магистър по Дентална медицина в Медицински Университет – Факултет по Дентална Медицина гр.Пловдив;
  • Специалност по Пародонтология и ЗОЛ;
  • Притежава научна и образователна степен доктор;
  • Oт 2009г. работи тясно в областта на нехирургичната и хирургична пародонтална терапия.
  • Oт 2009г. до момента има преминати множество квалификационни лекции и курсове в областта на денталната медицина и пародонтология, водени от имена като: Prof. Dr. Andre Saadoun; Prof. Giovanni Zucchelli; Prof. Giulio Rasperini; Prof. Leonardo Trombelli; Prof. Anton Sculean.
  • Повече от 10 години има стаж по специалността Пародонтология и ЗОЛ, над 30 научни публикации и участия в международни и национални конгреси и вътреуниверситетски проекти. Владее добре немски, английски и руски език.

д-р Никола Стаменов е член на:

  • Българския Зъболекарски Съюз;
  • Съюз на учените в България;
  • Българско Дружество по Пародонтология;

Ключови умения и компетенции:

Пародонтална хирургия, разрешаване на пародонтални случаи, оценени като безнадеждни, лечение на гингивални рецесии, открит кюретаж, направлявана тъканна регенерация, лечение на периимплантити.