Доктор Мартин Трифонов

специалист- орален хирург, специалист- лицево-челюстен хирург, имплантолог

Доктор Иван Дошков

лекар по дентална медицина с призната специалност Орална хирургия, PhD

Д-р Димитър Конакчиев

лекар по дентална медицина

Доктор Анелия Балтова

лекар по дентална медицина